Oferta

/Oferta

BETON TOWAROWY

Produkcja betonu towarowego odbywa się w dwóch lokalizacjach – oddział Lublin i oddział Niedrzwica Duża. Beton wytwarzamy na w pełni skomputeryzowanych węzłach, co daje klientom gwarancję wysokiej jakości mieszanki betonowej.

FUNDAMENTY I ŚCIANY

Produkujemy wibroprasowane elementy murowe takie, jak: bloczek betonowy fundamentowy, cegła betonowa oraz elementy drogowe i chodnikowe, np. ażur, obrzeże, płyta drogowa i krawężnik. Oferujemy również bloczek betonowy na pióro-wpust.

STROP TERIVA

Produkujemy elementy stropu Teriva 4.0/1, takie jak belki i pustaki, przeznaczone do budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego, w tym pustaki o podwyższonej izolacyjności cieplnej oraz małej nasiąkliwości.

SYSTEMY KOMINOWE

Zajmujemy się produkcją elementów niezbędnych przy tworzeniu kanałów wentylacyjnych wewnątrz budynków oraz kominów.

Usługi transportowe

Posiadamy flotę ponad 30 samochodów ciężarowych służących do zaopatrzenia własnego oraz realizowania usług zleconych.

MATERIAŁY SYPKIE

Uzupełnieniem naszej oferty są surowce o różnorakim przeznaczeniu w budownictwie, m.in. piach, żwir i cement workowany.