Projekty

/Projekty

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe do pobrania TUTAJ.


PROJEKTY


W kwietniu 2014 roku ALFA-BET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podpisała z LUBELSKĄ AGENCJĄ WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE umowę o dofinansowanie realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Opis projektu
Przedsięwzięcie pt. „Nowe otwarcie pozycji konkurencyjnej i oferty produktowej ALFA-BET poprzez wprowadzenie innowacyjnej, nastawionej na jakość i ekologicznej technologii produkcji betonu”.

Całkowity koszt projektu brutto wynosi 2 497 049,58 zł
Kwota dofinansowania uzyskanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 999 798,81 zł.

Przeprowadzenie inwestycji umożliwiło wprowadzenie do oferty nowych innowacyjnych produktów i usług oraz rozwój i poprawę konkurencyjności Firmy.
Projekt został zrealizowany.

Informacje o RPO WL:
Punkt Informacyjny Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWL w Lublinie
20-151 Lublin, ul. Stefczyka 3b
tel.: 800-888-776 (bezpłatna infolinia), 81 44-16-750
e-mail: rpo@lubelskie.pl
www.rpo.lubelskie.pl

Punkt Informacyjny Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin
tel.: 81-46-23-831, 81-46-23-812
e-mail: lawp@lubelskie.pl
www.lawp.lubelskie.pl