Projekty

/Projekty

PROJEKTY

W kwietniu 2017 roku ALFA-BET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podpisała z LUBELSKĄ AGENCJĄ WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE umowę o dofinansowanie realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, Działanie 3.7

Cele projektu
Przedsięwzięcie pt. „„Założenie nowego zakładu produkcyjnego ALFA-BET w celu wprowadzenia innowacyjnych produktów opartych na wynikach badań naukowych”

Celem jest wprowadzenie do oferty i produkcja przez Alfa-Bet innowacyjnego produktu z kompozytu betonowego TERMBET.

Planowane efekty to: wdrożenie do produkcji innowacji produktowej i procesowej, wzrost przychodów, wzrost zatrudnienia.
Wartość projektu  4 921 845,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich 1 743 664,00 zł

ZAPYTANIA OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 Z DNIA 09.09.2016 (ZAKOŃCZONE)

Zapytanie ofertowe do pobrania TUTAJ.

Załączniki do pobrania FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 1 ZAŁĄCZNIK NR 2.

Po przeprowadzonym postępowaniu wybrana została oferta firmy ARCEN POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach, ul. Wygoda 9, 44-240 Żory

We wrześniu 2020 roku ALFA-BET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Cele projektu
Dotacja na kapitał obrotowy dla ALFA-BET
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.
Planowane efekty: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa
Wartość projektu: 254 640,39 zł
Wkład Funduszy Europejskich 254 640,39 zł

Call Now Button