Projekty

/Projekty

PROJEKTY ZREALIZOWANE

W kwietniu 2017 roku ALFA-BET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podpisała z LUBELSKĄ AGENCJĄ WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE umowę o dofinansowanie realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, Działanie 3.7

Cele projektu
Przedsięwzięcie pt. „„Założenie nowego zakładu produkcyjnego ALFA-BET w celu wprowadzenia innowacyjnych produktów opartych na wynikach badań naukowych”

Celem jest wprowadzenie do oferty i produkcja przez Alfa-Bet innowacyjnego produktu z kompozytu betonowego TERMBET.

Planowane efekty to: wdrożenie do produkcji innowacji produktowej i procesowej, wzrost przychodów, wzrost zatrudnienia.
Wartość projektu  4 921 845,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich 1 743 664,00 zł

ZAPYTANIA OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 Z DNIA 09.09.2016 (ZAKOŃCZONE)

Zapytanie ofertowe do pobrania TUTAJ.

Załączniki do pobrania FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 1 ZAŁĄCZNIK NR 2.

Po przeprowadzonym postępowaniu wybrana została oferta firmy ARCEN POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach, ul. Wygoda 9, 44-240 Żory

PROJEKTY ZREALIZOWANE


W kwietniu 2014 roku ALFA-BET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podpisała z LUBELSKĄ AGENCJĄ WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE umowę o dofinansowanie realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Opis projektu
Przedsięwzięcie pt. „Nowe otwarcie pozycji konkurencyjnej i oferty produktowej ALFA-BET poprzez wprowadzenie innowacyjnej, nastawionej na jakość i ekologicznej technologii produkcji betonu”.

Całkowity koszt projektu brutto wynosi 2 497 049,58 zł
Kwota dofinansowania uzyskanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 999 798,81 zł.

Przeprowadzenie inwestycji umożliwiło wprowadzenie do oferty nowych innowacyjnych produktów i usług oraz rozwój i poprawę konkurencyjności Firmy.
Projekt został zrealizowany.

Informacje o RPO WL:
Punkt Informacyjny Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWL w Lublinie
20-151 Lublin, ul. Stefczyka 3b
tel.: 800-888-776 (bezpłatna infolinia), 81 44-16-750
e-mail: rpo@lubelskie.pl
www.rpo.lubelskie.pl

Punkt Informacyjny Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin
tel.: 81-46-23-831, 81-46-23-812
e-mail: lawp@lubelskie.pl
www.lawp.lubelskie.pl

Call Now Button