Laboratorium

/Laboratorium

Jeśli budujesz dom, prowadzisz budowę, masz problem z betonem, kostką, bloczkiem bądź nie wiesz jakich materiałów użyć do budowy skontaktuj się z nami. Jeśli nie jesteś przekonany co do jakości zakupionych materiałów budowlanych albo betonu – pomożemy, zbadamy Twoje materiały i beton w profesjonalnym laboratorium wyposażonym w nowoczesny sprzęt badawczy. Jeśli masz wątpliwości jaki beton zamówić skontaktuj się z nami – udzielamy bezpłatnych konsultacji i porad.

Jeśli nie znajdziesz interesującego Cię badania na liście poniżej zadzwoń bądź napisz do nas. Stale się rozwijamy i poszerzamy naszą ofertę badawczą i produktową.

Kontakt z Kierownikiem laboratorium pod numerem telefonu 882 133 947.
Materiał Badanie Dokument odniesienia
Beton stwardniały Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych PN-EN 12390-2
Badanie wytrzymałości na ściskanie PN-EN 12390-3
Badanie głębokości penetracji betonu wodą pod ciśnieniem PN-EN 12390-8
Badanie wytrzymałości na zginanie przy rozłupywaniu PN-EN 12390-6
Badanie przepuszczalności wody przez beton do 1,0 MPa (W10) PN-88/B-06250
Badanie mrozoodporności PN-88/B-06250
Badanie nasiąkliwości betonu PN-88/B-06250
Badanie nieniszczące młotkiem Schmidt’a PN-EN 12504-2
Badanie gęstości PN-EN 12390-7
Pomiar przyczepności przez odrywanie „pull-off” PN-EN 1542
Wytrzymałość na ściskanie odwiertu rdzeniowego PN-EN 12504-1
Wykonanie odwiertu rdzeniowego z konstrukcji  PN-EN 12504-1
     
Mieszanka betonowa Konsystencja metodą stożka opadowego PN-EN 12350-2
Konsystencja metodą stolika rozpływowego PN-EN 12350-5
Konsystencja metodą Ve-Be PN-EN 12350-3
Zawartość powietrza PN-EN 12350-7
Gęstość PN-EN 12350-6
Wykonanie zarobu próbnego  
     
Bloczek betonowy Wytrzymałość na ściskanie PN-EN 772-1
Gęstość PN-EN 772-13
Sprawdzenie wymiarów PN-EN 772-16
     
Pustak stropowy Teriva Wytrzymałość mechaniczna pod obciążeniem skupionym PN-EN 15037-2+A1
Gęstość PN-EN 772-13
Zmiany liniowe pod wpływem wilgoci PN-EN 772-14
     
Betonowa kostka brukowa i krawężniki betonowe Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu PN-EN 1338 ; PN-EN 1340
Nasiąkliwość PN-EN 1338 ; PN-EN 1340
Ścieralność na szerokiej tarczy PN-EN 1338 ; PN-EN 1340
Badanie odporności kostki brukowej na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających PN-EN 1338 ; PN-EN 1340
     
Kruszywo  (żwir, grys, piasek) Skład ziarnowy PN-EN 933-1
Zawartość pyłów mineralnych PN-EN 933-1
Gęstość nasypowa PN-EN 1097-3
Nasiąkliwość PN-EN 1097-6
Mrozoodporność metodą bezpośrednią PN-78/B-06714/19
     
Cement i zaprawa Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie cementu PN-EN 196-1
Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie zaprawy PN-EN 1015-11
     
Stabilizacja Oznaczenie wskaźnika mrozoodporności PN-S-96012:1997
Call Now Button