STABILIZACJE PŁYNNE – MIESZANKI WYPEŁNIAJĄCE

Stabilizacje płynne to samozagęszczające się mineralne mieszanki betonowe służące do różnego rodzaju wypełnień oraz wymiany gruntów nienośnych, wypełniania wykopów, nieczynnych kanałów, zbiorników, pustych przestrzeni wokół tuneli oraz wykonywania podbudów w budownictwie komunikacyjnym.

Beton posadzkowy doskonale sprawdzi się w halach i magazynach o różnej powierzchni.

Call Now Button