BETON NAWIERZCHNIOWY DROGOWY

Beton nawierzchniowy drogowy wykorzystywany jest przy budowie dróg, podjazdów, placów, zatok autobusowych, oraz innych nawierzchniowych obiektów drogowych.  Mieszankę tą cechuje wysoka odporność na ścieranie oraz działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych – mrozu w obecności środków odladzających.

Skład betonu nawierzchniowego uzależniony jest od specyfikacji zamówienia.

Acces Bars
Call Now Button