KOPALNIA PIASKU

Nasza kopalnia piasku zlokalizowana jest w miejscowości Józefów nad Wisłą.  Wydobywany piasek płukany charakteryzuje się śladowym zapyleniem, dlatego znajduje zastosowanie głównie w produkcji:

Produkowany piasek może być stosowany jako:

Podstawowe parametry naszego piasku:

Uziarnienie0/2
Tolerancja uziarnieniaZawężone tolerancje wg zał. C
Zawartość pyłów0,1% (< 0,5%)
Gęstość objętościowa2,65 g/cm³
Nasiąkliwość0,1 %
Reaktywność alkalicznaStopień 0 wg PN-B-06714-46:1992
Kruszywo niereaktywne R0 wg PB GDDKiA PB/2/18
Zanieczyszczenia lekkiemLPC < 0,1 %       mLPC
Call Now Button