STABILIZACJE I MIESZANKI CBGM

Mieszanki CBGM to mieszanki związane cementem. Składają się z kruszyw o kontrolowanym uziarnieniu oraz cementu. Mogą być wzbogacone o dodatki i domieszki, wśród których można wymienić: popiół lotny czy wielkopiecowy mielony żużel granulowany, środki przyspieszające lub opóźniające wiązanie. Mieszanki CBGM przygotowywane są z uwzględnieniem wymagań poszczególnych inwestycji. Muszą przy tym spełniać precyzyjnie określone normy.
Zastosowanie znajdują między innymi w inwestycjach drogowych i lotniskowych. Przy ich pomocy tworzy się warstwy podbudowy pomocniczej oraz podbudowy zasadniczej.

 

Call Now Button