POSADZKI ANHYDRYTOWE

Posadzki anhydrytowe są szczególnie przydatne w systemach ogrzewania podłogowego.
Duża ciekłość wylewki powoduje doskonałe otulenie rur grzewczych, a wyższy – niż dla posadzek betonowych z miksokreta – współczynnik przewodności cieplnej zapewnia wysokąnsprawność systemu ogrzewania podłogowego.

Produkcja i logistyka

Produkcja mieszanki jest zautomatyzowana.
Wylewka jest dostarczana za pomocą gruszek, co zapewnia wysoką jednorodność wylewki.

Przygotowanie podłoża

Przygotowanie podłoża powinno być wykonane z należytą starannością, począwszy od ustalenia poziomów i wypoziomowania podkładu ze styropianu, poprzez przygotowanie szczelnej 'wanny’ do wylania posadzki. Dostarczana wylewka ma konsystencję ciekłą i łatwością „ucieka” przez wszelkie nieszczelności. Zalecane jest dokładne odkurzenie podłoża przed wbudowaniem posadzki z lekkich pozostałości takich jak kulki styropianu, gdyż wypłyną one na powierzchnię wylewki.
Wszystkie elementy metalowe mające kontakt z posadzką powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

Wykonanie posadzki

Wylewkę anhydrytową układa się za pomocą pompy ślimakowej. Po wylaniu masy do odpowiedniej grubości następuje jej odpowietrzanie za pomocą wałka odpowietrzającego tzw. tepownicy. Duże powierzchnie dylatujemy powyżej 300 m2 – dla ogrzewania podłogowego i nawet do 900 m2 bez ogrzewania. Szczeliny dylatacyjne powinniśmy wykonać jedynie w przejściach pomiędzy pomieszczeniami oraz miejscach, które warunkuje kształt danego pomieszczenia. W przypadku jastrychu na ogrzewanie podłogowe należy zdylatować miejsca ogrzewane od nieogrzewanych. Dylatacje brzegowe, najlepiej z kołnierzem foliowym powinny mieć grubość niemniejszą niż 8mm.

Schnięcie / układanie wykładzin

Czas schnięcia zależy głównie od grubości jastrychu oraz warunków klimatycznych na placu budowy, tj. temperatury, względnej wilgotności powietrza oraz cyrkulacji powietrza.

Wietrzenie po ok 48 h od ułożenia jastrychu jest konieczne dla optymalnego wysuszenia, do tego czasu posadzkę należy chronić przed przeciągami i nadmiernym nasłonecznieniem.
Jastrych na ogrzewaniu podłogowym należy wygrzać przed położeniem wykładzin. W dziale do pobrania można ściągnąć protokół wygrzewania posadzki anhydrytowej.

WRÓĆ DO BLOGA ➔

Call Now Button