KLASY BETONU

Czy wiecie, że beton jest jednym z najstarszych materiałów stosowanych do budowy? Historia betonu liczy około 9000 lat. 

Współcześnie beton należy do materiałów najczęściej stosowanych w budownictwie różnych obiektów. Na jego jakość i rodzaj wpływ mają składowe, z których składa się dana mieszanka.
Beton jest materiałem powstałym poprzez połączenie cementu, wody, kruszyw oraz specjalnych dodatków. Kruszywem jest zwykle piasek lub żwir,  którego średnica jest uzależniona od cech betonu jakie chce się uzyskać.
Połączone składniki nazywane są mieszanką betonową a kiedy ulegnie ona stwardnieniu i osiągnie odpowiedną wytrzymałość na ściskanie, wówczas mówi się o betonie stwardniałym.
Beton wykorzystywany jest m.in. do wykonywania ścian nośnych, fundamentów, stropów budynków, filarów, słupów –  w związku z czym musi przenosić duże obciążenia przez długi okres czasu.
Beton dzieli się na rodzaje i klasy. Klasy betonu zostały wyodrębnione i ich rozróżnienie wynika z różnorodnego zastosowania betonu.
O klasie betonu decyduje między innymi wytrzymałość na ściskanie, która określa wielkość naprężeń, jakie jest wstanie przenosić beton.
Zgodnie z oficjalnymi normami europejskimi, klasa betonu opisywana jest literą „C” oraz dwoma oddzielonymi liczbami. Można spotkać sporadycznie oznaczenie literą „B” z jedną liczbą jest to jednak oznaczenie, które w zasadzie wyszło z obiegu. 

Dostępność wielu różnych typów betonu daje praktycznie nieograniczone możliwości zastosowań.

Beton klasyfikować można również ze względu na jego na ciężar. Wyróżnia się beton ciężki, zwykły oraz lekki.
Ciężar objętościowy betonu ciężkiego wynosi powyżej 2600 kg/m3.
Do przygotowania tej mieszanki stosowane są specjalne kruszywa manganowe czy stalowe.
Ciężar objętościowy betonu zwykłego wynosi od 2000 do 2600 kg/m3 

Mieszanka betonu zwykłego powstaje przy wykorzystaniu kruszyw naturalnych i łamanych, np. piasku z kamieniem bazaltowym lub żwirem. Wykorzystuje się go do  tworzenia elementów konstrukcyjnych z betonu i żelbetu i jest to cięższa wersja betonu zwykłego.
Lżejsza wersja betonu zwykłego, której ciężar objętościowy mieści się od 2000 do 2200 kg/m3  wykonywana jest przy użyciu kruszyw porowatych, np. keramzytu. Wykorzystuje się go do wytwarzania elementów o wysokiej izolacyjności cieplnej i akustycznej, np. pustaków stropowych. 

Beton lekki posiada zaś ciężar objętościowy od 800 do 2000 kg/m3. Powstaje z kruszyw lekkich i stosowany jest do elementów stropowych i ściennych, a także nadproży czy bloczków. Wykorzystuje się go także jako warstwę podkładową i wyrównawczą.

W Alfa-Bet produkujemy beton wszystkich klas wymienionych w normie PN-EN 206. Produkcja odbywa się na dwóch węzłach betoniarskich.

Klasy betonu w naszej ofercie (w nawiasie dawne oznaczenie klas betonu):

 • C8/10 (B10)
 • C12/15 (B15)
 • C16/20 (B20)
 • C20/25 (B25)
 • C25/30 (B30)
 • C30/37 (B37)
 • C35/45 (B45)
 • C40/50 (B50)
 • C45/55 (B55)
 • C50/60 (B60)
 • oraz stabilizacje o wytrzymałości na ściskanie od 1,5 do 5,0 MPa.

WRÓĆ DO BLOGA ➔

Call Now Button