KLASY BETONU

Jak pielęgnować beton w sezonie letnim

W okresie wzmożonego nasłonecznienia i podwyższonej temperatury na zewnątrz należy zwrócić szczególną uwagę na pielęgnację betonu. Warunki te wymagają specjalistycznego podejścia w czasie samego wytwarzania betonu, przewidywanego czasu transportu oraz wbudowywaniu betonu w infrastrukturę.
Każdy etap jest niezwykle istotny, niezastosowanie się do wspomnianych uwarunkowań pogodowych, może doprowadzić do niepożądanych skutków ubocznych, a nawet obniżenia trwałości samej konstrukcji.
Wysoka temperatura, duże nasłonecznienie i podmuchy rozżarzonego powietrza mają niezwykle istotny wpływ na proces dojrzewania mieszanki betonowej. Nieuwzględnienie występowania tych zjawisk w okresie letnim skutkować może:
– zwiększonym skurczem plastycznym,
– powstawaniem mikropęknięć i rys,
– zwiększoną podatnością na przetarcia,
– zwiększoną higroskopijnością,
– mniejszym przyrostem wytrzymałości.
 
 
Warto zapoznać się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi przygotowania do betonowania.
 
Zatroszcz się zatem o:
 
– optymalną pogodę, w sytuacji dużych upałów postaraj się powstrzymać od prac w godzinach południowych,
– stwórz plan prac, wyznacz godzinę rozpoczęcia, częstotliwość pompowania, czas pokonania trasy z betoniarni,
– ciągłość betonowania (nie zaleca się przerw, które mogą spowodować przesychanie powierzchni betonu),
– odpowiednią temperaturę przygotowanych wcześniej szalunków i zbrojeń (do ich ochłodzenia można wykorzystać zimną wodę),
– odstaną wodę do polewania na etapie dojrzewania (lodowata woda powoduje szok termiczny, objawiający się mikropęknięciami),
– systematyczne zraszanie wykonanych już elementów mgiełką wodną,
– folię lub maty zabezpieczające przed nadmiernym odparowywaniem wody i utrzymywaniem wysokiej wilgotności,
– środki do pielęgnacji betonu (preparaty błonotwórcze).
 
Pamiętaj, wytwórca betonu nie jest w pełni odpowiedzialny za finalne efekty betonowania.
Działania podjęte przez producenta przygotowującego mieszankę betonową mogą zostać zniweczone na końcowym etapie robót oraz w czasie samego procesu dojrzewania młodego betonu.
Nieumiejętne przygotowanie infrastruktury, oraz brak ochrony i pielęgnacji skutkować może szeregiem niepożądanych efektów, za które betoniarnia nie może odpowiadać.
 
Pamiętajcie o tym, drodzy Inwestorzy !
 

WRÓĆ DO BLOGA ➔

Call Now Button