RODZAJE BETONU

Wyróżnia się beton płukany, w którym kruszywo w pewnym stopniu wystaje z mieszanki i zapewnia ciekawy efekt estetyczny. Beton stemplowany może imitować inne materiały, np. kamień, drewno czy cegłę. Beton samozagęszczalny nie wymaga wibrowania, ponieważ zagęszcza się pod wpływem swojej masy. Beton siarkowy wzbogacany jest o siarkę, co zapewnia mu odporność na kwasy. Suchy beton praktycznie pozbawiony jest wody podczas gdy wodoszczelny – wykazuje zwiększoną odporność na ciecze.

Wyróżnia się także beton samoczyszczący, który utlenia wiele zanieczyszczeń.

Beton podzielić można także ze względu na metodę zagęszczania, na: wałowany, wirowany, natryskowy oraz próżniowy. Mieszanki najczęściej klasyfikowane są na beton towarowy oraz architektoniczny. W pierwszym przypadku materiał nie jest wyrabiany na placu budowy, tylko zamawiany w betoniarni. Beton architektoniczny wytwarzany jest natomiast samodzielnie, dzięki czemu można nadać mu określony kształt, fakturę czy kolor. Powstają z niego m.in. ściany działowe, elewacje domów, elementy armatury czy ogrodzenia i ozdoby.

Poszczególne rodzaje betonu klasyfikowane są także na podstawie zastosowania. Obecnie produkuje się mieszanki o specjalnym przeznaczeniu, zawierające różne mineralne dodatki oraz chemiczne domieszki. Beton zyskuje dzięki temu lepszą urabialność oraz płynność, a nierzadko także szybszy czas wiązania oraz mniejszy ciężar.

Ze względu na otrzymane w ten sposób właściwości, wyróżnić można beton:

 • jastrychowy,
 • polimerowy,
 • komórkowy,
 • autoklawizowany,
 • żużlobeton,
 • asfaltobeton.

Wśród produkowanych przez nas rodzajów betonu znajdą Państwo m.in.:

 • beton konstrukcyjny
 • beton posadzkowy
 • beton drogowy
 • beton jamisty
 • pianobeton
 • beton mostowy
 • beton hydrotechniczny
 • beton architektoniczny
 • beton wodoszczelny
 • beton samozagęszczalny SCC
 • beton kontraktorowy
 • beton lekki keramzytowy
 • beton wałowany
 • beton nawierzchniowy
 • zaprawy murarskie
 • podsypki cementowo-piaskowe
 • oraz wg indywidualnej specyfikacji

Zapraszamy do działu Kontakt, gdzie znajdą Państwo przybliżone obszary działalności naszych zakładów produkcyjnych ulokowanych w Lublinie i Niedrzwicy Dużej.

WRÓĆ DO BLOGA ➔

Call Now Button